PARSJEKK

I oktober 2019 tok jeg turen til Modum bad for et sertifiseringskurs i Parsjekk. En Parsjekk kan gi en god pekepinn for hvor man står i parforholdet.

Vi er gjerne flinke til å følge servicer på bilen og andre ting vi eier. Men hvordan er det egentlig med parforholdet? Stopper vi opp og sjekker hvordan det står til med det?

En Parsjekk vil kunne gi par mulighet til å stoppe opp og reflektere over forholdet på en systematisk og vitenskapelig måte. Kartleggingen Parsjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får man to samtaler med en veileder.

I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser man på bekymringer og utfordringer som de opplever.

I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte. Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring. De får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Par-sjekk er utviklet i Danmark, i et samarbeid mellom Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Modum Bad har fått muligheten til å tilby Parsjekk i Norge, med støtte fra Tone Bergesen Stiftelse. Direktør ved familieutviklingssenteret, psykologspesialist Mattias Stølen Due, tok selv turen til Norge for å undervise nye kursledere i februar og oktober. Sammen med seg hadde han psykolog Tea Trillingsgaard, som forsker på temaet.

Ønsker dere å se nærmere på hva dere kan gjøre for å få et bedre parforhold, komme ut av negative spor, og bli kjent med ressursene dere som par kan bygge videre på?

Ta gjerne kontakt: Kristin Evjen, mob 93212366 eller kristin@kristinevjen.com