Styrekurs for kvinner

STYREKURS FOR KVINNER MED KJELL STANDAL PÅ UNION HOTEL GEIRANGER 18. OG 19. SEPTEMBER 2020

Dette blir ei spennende helg som kan bidra til å gi deg nye muligheter i arbeids- og organisasjonslivet.

Kjell Standal har sin utdannelse fra Norge, USA og England innen psykologi, pedagogikk, språk og styrearbeid.

Han har de siste 25 årene bare arbeidet med styrearbeid, i praksis som styreleder og styremedlem, men også gjennom forelesninger ved Handelshøyskolen BI og NTNU.

 

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt på kristin.evjen@hotmail.com eller mob 93212366

Han har holdt en rekke kurs for bedrifter, foreninger og kommuner.

Han var medansvarlig for det faglige i NHOs «Female Future Project» sammen med sin avdøde kone. Han har skrevet flere bøker om styrearbeid for private og offentlige bedrifter.

I dag er han aktiv pensjonist, men har styreverv og er bl.a. leder for Ålesund kommunes valgkomite, som foreslår styremedlemmer til alle kommunens foretak og aksjeselskaper, samt stiftelser.